Algemene Voorwaarden

Artikel 1. toepasselijkheid 1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op telewashwinkel.nl aantreft. 1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door telewashwinkel.nl schriftelijk worden vastgelegd. 1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van telewashwinkel.nl. 1.4 telewashwinkel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 2.1 Een overeenkomst met telewash.nl komt tot stand op het moment dat een order per e-mail is ontvangen door telewashwinkel.nl 2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 4 uur na plaatsingstijdstip, d.m.v. een e-mail te sturen naar winkel@telewashwinkel.nl 2.3 Ruilen en of retourneren is uitsluitend mogelijk na overleg en schriftelijke toestemming van telewashwinkel.nl Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen 3.1 Alle prijzen op telewashwinkel.nl zijn in euro´s en exclusief BTW en verzendkosten. 3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt. 3.3 Producten blijven eigendom van telewashwinkel.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product. Artikel 4. betaling 4.1 Bij bestellingen via telewashwinkel.nl kan op de volgende wijze worden betaald: – Contante betaling (afhalen, bezorgen door telewashwinkel.nl tegen afgesproken tarief) – Pin betaling (afhalen) en vooruitbetaling per bank 4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, de verzendkosten bedragen: € 5,00 per verzending(van koppeling tot pallet), met uitzondering van pallets / grote aantallen schoonmaakmiddelen.( verzendkosten in overleg) 4.3 verzendkosten van retouren zijn altijd voor rekening klant tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Artikel 5. levering en leveringstijd 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De Telewashwinkel streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 2-3 dagen te leveren. 5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant. Artikel 6. retourneren 6.1 Het product mag niet worden geretourneerd of geruild tenzij anders is overeengekomen (zie: 2.3) 6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen. 6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur. Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid 7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. 7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 7.3 Telewashwinkel.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van telewashwinkel.nl 7.4 Als telewashwinkel.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. 7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie: – Als er vorstschade is ontstaan (aan met name producten voor telescoop glasbewassing) – Op batterijen en accu’s geeft telewashwinkel.nl nooit garantie; – Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden; – Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt; – Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud. Artikel 8. aanvullend en expliciet over aansprakelijkheid artikelen voor telelescoop-glasbewassing Telewashwinkel.nl is niet verantwoordelijk te stellen voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens en/of door het werken met geleverde materialen, alsmede arbeids-gerelateerde fysieke klachten.